სახლები კატეგორიაში: პროექტები 100 კვმ-დან – 150 კვმ-მდე

7
პროექტები

სახლი # 132

საცხოვებელი ფართი 122 კვ.მ გადახურული ტერასა 74 კვ.მ
საცხოვებელი ფართი 122 კვ.მ გადახურული ტერასა 74 კვ.მ
Odahouse Administrator

სახლი №007

პირველი სართული 99 კვ.მ მეორე სართული 46 კვ.მ მესამე სართული 23 კვ.მ ღია ტერასა 36 კვ.მ
პირველი სართული 99 კვ.მ მეორე სართული 46 კვ.მ მესამე სართული 23 კვ.მ ღია ტერასა 36 კვ.მ
Odahouse Administrator
4
სახლები

სახლი №013

🔲 საცხოვრებელი ფართი 140 კვმ 🪑 ტერასა 35 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 140 კვმ 🪑 ტერასა 35 კვმ
4
სახლები

სახლი №014

🔲 საცხოვრებელი ფართი 139 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 139 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
4
სახლები

სახლი №015

🔲 საცხოვრებელი ფართი 138 კვმ 🪑 ტერასა 33 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 138 კვმ 🪑 ტერასა 33 კვმ
3
სახლები

სახლი №016

🔲 საცხოვრებელი ფართი 112 კვმ 🪑 ტერასა 21 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 112 კვმ 🪑 ტერასა 21 კვმ
4
სახლები

სახლი №017

🔲 საცხოვრებელი ფართი 103 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 103 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
3
სახლები

სახლი №018

🔲 საცხოვრებელი ფართი 100 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 100 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
3
სახლები

სახლი №019

🔲 საცხოვრებელი ფართი 100 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ
🔲 საცხოვრებელი ფართი 100 კვმ 🪑 ტერასა 18 კვმ

შეადარე