სახლები კატეგორიაში: წყნეთი

წყნეთი

საცხოვრებელი ფართი – 312 კვ.მ. გადახურული ტერასა – 40.5 კვ.მ. ღია ტერასა ̵ ...
საცხოვრებელი ფართი – 312 კვ.მ. გადახურული ტერასა – 40.5 კვ.მ. ღია ტერასა – 17.5 კვ.მ. სხვენი R ...
Odahouse Administrator
სახლები

წყნეთი

საცხოვრებელი ფართი 22.5 კვ.მ. გადახურული ტერასა 5 კვ.მ.
საცხოვრებელი ფართი 22.5 კვ.მ. გადახურული ტერასა 5 კვ.მ.

შეადარე